Giá vàng hôm nay 19.10: Nín thở chờ tiến sát ngưỡng an toàn

Lên top