Giá vàng hôm nay 15.5: Tiếp tục tăng, nhiều yếu tố hỗ trợ

Lên top