Giá vàng hôm nay 15.10: Nhảy vọt qua ngưỡng cản

Giá vàng hôm nay 14.10. Ảnh minh hoạ: Phan Anh
Giá vàng hôm nay 14.10. Ảnh minh hoạ: Phan Anh
Giá vàng hôm nay 14.10. Ảnh minh hoạ: Phan Anh
Lên top