Giá vàng hôm nay 14.12: Giữ nguyên giá, cơ hội nào cho kim loại quý?

Lên top