Giá vàng hôm nay 13.8: Dựng ngược, nhiều yếu tố hỗ trợ tiếp tục tăng

Lên top