Giá vàng hôm nay 12.8: Bất ngờ đảo chiều tăng vọt

Giá vàng hôm nay 12.8. Ảnh: Phan Anh
Giá vàng hôm nay 12.8. Ảnh: Phan Anh
Giá vàng hôm nay 12.8. Ảnh: Phan Anh
Lên top