Giá vàng giảm khi USD phục hồi, tình hình Brexit bớt căng thẳng

Giá vàng giảm khi USD phục hồi, tình hình Brexit bớt căng thẳng. Ảnh minh hoạ
Giá vàng giảm khi USD phục hồi, tình hình Brexit bớt căng thẳng. Ảnh minh hoạ
Giá vàng giảm khi USD phục hồi, tình hình Brexit bớt căng thẳng. Ảnh minh hoạ
Lên top