Gần 1 triệu tỷ đồng vốn vay lãi suất thấp đã được giải ngân

Các ngân hàng đã giải ngân gần 1 triệu tỉ đồng vốn vay lãi suất ưu đãi. Ảnh: Hải Nguyễn
Các ngân hàng đã giải ngân gần 1 triệu tỉ đồng vốn vay lãi suất ưu đãi. Ảnh: Hải Nguyễn
Các ngân hàng đã giải ngân gần 1 triệu tỉ đồng vốn vay lãi suất ưu đãi. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top