Fitch Solutions dự báo đáng chú ý về giá vàng năm 2021

Fitch Solutions dự báo giá vàng năm 2021 sẽ giảm. Ảnh: AFP
Fitch Solutions dự báo giá vàng năm 2021 sẽ giảm. Ảnh: AFP
Fitch Solutions dự báo giá vàng năm 2021 sẽ giảm. Ảnh: AFP
Lên top