Ecopark trở thành khu đô thị tốt nhất Việt Nam

Tổng Giám đốc Vihajico - Ecopark - ông Đào Ngọc Thanh (bên phải) - nhận giải thưởng.
Tổng Giám đốc Vihajico - Ecopark - ông Đào Ngọc Thanh (bên phải) - nhận giải thưởng.
Tổng Giám đốc Vihajico - Ecopark - ông Đào Ngọc Thanh (bên phải) - nhận giải thưởng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top