Dự phòng rủi ro tín dụng tại Techcombank tăng gần 5 lần

Dự phòng rủi ro tín dụng tại Techcombank trong quý I/2020 gần gấp 5 lần cùng kỳ 2019. Ảnh: TEC
Dự phòng rủi ro tín dụng tại Techcombank trong quý I/2020 gần gấp 5 lần cùng kỳ 2019. Ảnh: TEC
Dự phòng rủi ro tín dụng tại Techcombank trong quý I/2020 gần gấp 5 lần cùng kỳ 2019. Ảnh: TEC
Lên top