Đồng vốn nặng nghĩa tình

Cựu TNXP Trương Thị Oanh tranh thủ thời gian rảnh bện chổi bán để trả tiền lãi hàng tháng cho Nhà nước. Ảnh: M.T
Cựu TNXP Trương Thị Oanh tranh thủ thời gian rảnh bện chổi bán để trả tiền lãi hàng tháng cho Nhà nước. Ảnh: M.T