Đón năm mới với giải pháp tối ưu của PTF

Tổng Giám đốc PTF - Ông Arnab Ghosh phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm. Ảnh: P.V
Tổng Giám đốc PTF - Ông Arnab Ghosh phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm. Ảnh: P.V
Tổng Giám đốc PTF - Ông Arnab Ghosh phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm. Ảnh: P.V
Lên top