Doanh số cho vay lãi suất thấp tăng vọt lên 1,13 triệu tỉ đồng

Các ngân hàng hiện đã cho vay hơn 1,13 triệu tỉ đồng vốn vay lãi suất thấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Các ngân hàng hiện đã cho vay hơn 1,13 triệu tỉ đồng vốn vay lãi suất thấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Các ngân hàng hiện đã cho vay hơn 1,13 triệu tỉ đồng vốn vay lãi suất thấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top