Doanh nghiệp muốn kéo dài thời gian trả nợ 3-6 tháng

Doanh nghiệp kiến nghị giãn nợ kéo dài thời hạn trả nợ đối với các khoản vay đã mua hạt điều thô. Nguồn: Vinacas
Doanh nghiệp kiến nghị giãn nợ kéo dài thời hạn trả nợ đối với các khoản vay đã mua hạt điều thô. Nguồn: Vinacas
Doanh nghiệp kiến nghị giãn nợ kéo dài thời hạn trả nợ đối với các khoản vay đã mua hạt điều thô. Nguồn: Vinacas
Lên top