Doanh nghiệp lớn ồ ạt IPO trong quý IV/2017

Một loạt doanh nghiệp lớn chuẩn bị IPO.
Một loạt doanh nghiệp lớn chuẩn bị IPO.