Doanh nghiệp cá tầm đầu tư 1.200 tỉ đồng vào điện mặt trời

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hữu Phước nằm trên địa bàn thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: PV
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hữu Phước nằm trên địa bàn thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: PV
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hữu Phước nằm trên địa bàn thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: PV