Điểm mặt hàng loạt ngân hàng chưa thể niêm yết cổ phiếu

Đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM có thể là lối thoát cho các ngân hàng chưa thể niêm yết cổ phiếu khi năm 2020 kết thúc. Ảnh: VIK
Đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM có thể là lối thoát cho các ngân hàng chưa thể niêm yết cổ phiếu khi năm 2020 kết thúc. Ảnh: VIK
Đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM có thể là lối thoát cho các ngân hàng chưa thể niêm yết cổ phiếu khi năm 2020 kết thúc. Ảnh: VIK
Lên top