Điểm danh ngân hàng lãi suất cao nhất kì hạn 1 tháng

So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng, có đến 8 ngân hàng cùng niêm yết ở mức cao nhất là 5,5% cho kì hạn 1 tháng. Ảnh ABB
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng, có đến 8 ngân hàng cùng niêm yết ở mức cao nhất là 5,5% cho kì hạn 1 tháng. Ảnh ABB
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng, có đến 8 ngân hàng cùng niêm yết ở mức cao nhất là 5,5% cho kì hạn 1 tháng. Ảnh ABB
Lên top