"Điểm danh" các dự án của công ty được UBKT TƯ yêu cầu kiểm tra

Một trong các gói thầu thi công đường liên huyện do Cty Thuận Nguyên trúng thầu bị phản ánh có chất lượng thi công kém. Ảnh Đình Văn
Một trong các gói thầu thi công đường liên huyện do Cty Thuận Nguyên trúng thầu bị phản ánh có chất lượng thi công kém. Ảnh Đình Văn
Một trong các gói thầu thi công đường liên huyện do Cty Thuận Nguyên trúng thầu bị phản ánh có chất lượng thi công kém. Ảnh Đình Văn
Lên top