Đêm nhạc kết nối trái tim ủng hộ quỹ vắc xin

Đêm hòa nhạc trực tuyến gây quỹ vắc xin. Ảnh: Thùy Trang
Đêm hòa nhạc trực tuyến gây quỹ vắc xin. Ảnh: Thùy Trang
Đêm hòa nhạc trực tuyến gây quỹ vắc xin. Ảnh: Thùy Trang
Lên top