TIỀN ẢO TRỞ LẠI, TINH VI GIĂNG BẪY NGƯỜI CHƠI:

Đánh vào lòng tham của con người

Từ trái sang phải, một thủ lĩnh cấp cao trong hệ thống tiền ảo đang lôi kéo một phụ nữ lớn tuổi cùng đầu tư, tham gia mạng lưới. Ảnh: TK
Từ trái sang phải, một thủ lĩnh cấp cao trong hệ thống tiền ảo đang lôi kéo một phụ nữ lớn tuổi cùng đầu tư, tham gia mạng lưới. Ảnh: TK
Từ trái sang phải, một thủ lĩnh cấp cao trong hệ thống tiền ảo đang lôi kéo một phụ nữ lớn tuổi cùng đầu tư, tham gia mạng lưới. Ảnh: TK

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top