Đặc khu kinh tế: Nếu cứ sợ chẳng làm được gì!

Phú Quốc sắp tới sẽ là đặc khu kinh tế   Ảnh: PV
Phú Quốc sắp tới sẽ là đặc khu kinh tế Ảnh: PV