D’. Le Pont D’or - Dự án bất động sản cao cấp đáng sống nhất

Ông Mạnh Hoàng Thao - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (ngoài cùng bên trái) nhận giải thưởng “Khu nhà ở đáng sống nhất” cho D’.Le Pont D’or - Hoàng Cầu.
Ông Mạnh Hoàng Thao - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (ngoài cùng bên trái) nhận giải thưởng “Khu nhà ở đáng sống nhất” cho D’.Le Pont D’or - Hoàng Cầu.
Ông Mạnh Hoàng Thao - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (ngoài cùng bên trái) nhận giải thưởng “Khu nhà ở đáng sống nhất” cho D’.Le Pont D’or - Hoàng Cầu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top