Cùng Vinpearl “chạm tay vào mùa hè”

Triển lãm Du lịch Quốc tế - VITM 2018 tại Hà Nội. Ảnh: PV
Triển lãm Du lịch Quốc tế - VITM 2018 tại Hà Nội. Ảnh: PV