Condotel đang sụt giảm mạnh

Hàng loạt các dự án Codotel liên tục đổ bộ các bãi biển miền Trung từ vài năm qua dẫn tới thực trạng bội cung ở phân khúc này. Ảnh: PV
Hàng loạt các dự án Codotel liên tục đổ bộ các bãi biển miền Trung từ vài năm qua dẫn tới thực trạng bội cung ở phân khúc này. Ảnh: PV
Hàng loạt các dự án Codotel liên tục đổ bộ các bãi biển miền Trung từ vài năm qua dẫn tới thực trạng bội cung ở phân khúc này. Ảnh: PV
Lên top