Cơ sở nào để Ngân hàng Nhà nước giảm thêm lãi suất?

Lãi suất điều hành giảm sẽ giúp các ngân hàng có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãi suất điều hành giảm sẽ giúp các ngân hàng có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãi suất điều hành giảm sẽ giúp các ngân hàng có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top