Cơ sở nào để cổ phiếu Techcombank chào sàn ở mức 128.000 đồng?

Lượng lợi nhuận giữ lại, cùng thặng dư lớn qua các đợt chào bán trên đã nâng vốn chủ sở hữu lên tới hơn 41.000 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 11.000 tỉ đồng.
Lượng lợi nhuận giữ lại, cùng thặng dư lớn qua các đợt chào bán trên đã nâng vốn chủ sở hữu lên tới hơn 41.000 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 11.000 tỉ đồng.
Lượng lợi nhuận giữ lại, cùng thặng dư lớn qua các đợt chào bán trên đã nâng vốn chủ sở hữu lên tới hơn 41.000 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 11.000 tỉ đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top