Cổ phiếu toàn cầu lại lao dốc khi lợi suất trái phiếu Mỹ đạt mức thấp

Cổ phiếu toàn cầu lại lao dốc khi lợi suất trái phiếu Mỹ đạt mức thấp. Ảnh: Reuters
Cổ phiếu toàn cầu lại lao dốc khi lợi suất trái phiếu Mỹ đạt mức thấp. Ảnh: Reuters
Cổ phiếu toàn cầu lại lao dốc khi lợi suất trái phiếu Mỹ đạt mức thấp. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top