Cổ phiếu nhóm dầu khí và ngân hàng là “trụ đỡ” cho VN Index

 Đà tăng của VN Index trong tháng 8 chủ yếu nhờ sự nâng đỡ từ nhóm Dầu khí và Ngân hàng
Đà tăng của VN Index trong tháng 8 chủ yếu nhờ sự nâng đỡ từ nhóm Dầu khí và Ngân hàng
Đà tăng của VN Index trong tháng 8 chủ yếu nhờ sự nâng đỡ từ nhóm Dầu khí và Ngân hàng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top