Cổ phiếu ngân hàng đang nóng lên từng ngày

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có bứt phá trong thời gian gần đây. Ảnh: P.V
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có bứt phá trong thời gian gần đây. Ảnh: P.V
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có bứt phá trong thời gian gần đây. Ảnh: P.V
Lên top