Cổ phiếu của TNS Holdings chính thức lên sàn

Với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cp, cổ phiếu TN1 sau khi lên sàn hiện đang tăng kịch trần lên mức 36.000 đồng/cp. Ảnh: TNG
Với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cp, cổ phiếu TN1 sau khi lên sàn hiện đang tăng kịch trần lên mức 36.000 đồng/cp. Ảnh: TNG
Với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cp, cổ phiếu TN1 sau khi lên sàn hiện đang tăng kịch trần lên mức 36.000 đồng/cp. Ảnh: TNG
Lên top