Cơ hội lọt vào danh mục các quỹ ETF của nhóm cổ phiếu mới lên sàn như VHM, TCB