Có gì hot trong sản phẩm chứng quyền bảo đảm cho FPT, MWG, MBB, HPG?

Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách
hàng Cá nhân phát biểu tại hội thảo "Chứng quyền có bảo đảm - đón đầu cơ hội mới". Ảnh: Thu Hằng
Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân phát biểu tại hội thảo "Chứng quyền có bảo đảm - đón đầu cơ hội mới". Ảnh: Thu Hằng
Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân phát biểu tại hội thảo "Chứng quyền có bảo đảm - đón đầu cơ hội mới". Ảnh: Thu Hằng
Lên top