Vụ tranh chấp quyền lợi giữa các cổ đông tại Công ty VK Housing:

Cổ đông ngoại tiếp tục kêu cứu

Cuộc chiến không hồi kết của các cổ đông tại VK Housing khiến dự án đất vàng vẫn phải trùm mền nhiều năm.
Cuộc chiến không hồi kết của các cổ đông tại VK Housing khiến dự án đất vàng vẫn phải trùm mền nhiều năm.