Chứng khoán ngày 27.2: Sắc xanh phủ kín 3 sàn giao dịch