Chính thức giao dịch cổ phiếu trên HOSE: Luồng gió mới, cảm hứng mới tràn đầy khí thế mang tên SHB

Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE trao Thông báo chuyển giao dịch cho bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc SHB. Ảnh: SHB
Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE trao Thông báo chuyển giao dịch cho bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc SHB. Ảnh: SHB
Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE trao Thông báo chuyển giao dịch cho bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc SHB. Ảnh: SHB
Lên top