Chính thức đưa Cổng hỗ trợ thanh toán Quốc gia vào hoạt động

Chủ thẻ nội địa có thể thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí thông qua cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov. Ảnh: Napas
Chủ thẻ nội địa có thể thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí thông qua cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov. Ảnh: Napas
Chủ thẻ nội địa có thể thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí thông qua cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov. Ảnh: Napas
Lên top