Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways

Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: MH
Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: MH