Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways

Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: MH
Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: MH
Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: MH