CEO Techcombank: Cuộc đấu giá cho cổ phiếu Techcombank - Các quỹ định giá để có cơ hội đầu tư

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank