Carnival đường phố mở màn ấn tượng cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019

Vũ công Châu Âu biểu diễn tại Sun World Ba Na Hills
Vũ công Châu Âu biểu diễn tại Sun World Ba Na Hills
Vũ công Châu Âu biểu diễn tại Sun World Ba Na Hills
Lên top