Cần huy động tốt nguồn vốn để tập trung ưu tiên cho huyện nghèo

TGĐ Dương Quyết Thắng lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và đề xuất của bà con dân tộc Raglay tại Điểm giao dịch xã miền núi Phước Đại
TGĐ Dương Quyết Thắng lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và đề xuất của bà con dân tộc Raglay tại Điểm giao dịch xã miền núi Phước Đại
TGĐ Dương Quyết Thắng lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và đề xuất của bà con dân tộc Raglay tại Điểm giao dịch xã miền núi Phước Đại

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top