Các ngân hàng gia tăng vay mượn tiền đồng

Doanh số vay mượn VND giữa các ngân hàng tăng mạnh trong tuần thứ 2 của tháng 6.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Doanh số vay mượn VND giữa các ngân hàng tăng mạnh trong tuần thứ 2 của tháng 6.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Doanh số vay mượn VND giữa các ngân hàng tăng mạnh trong tuần thứ 2 của tháng 6.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top