BRG và Sumitomo sẽ ký kết hợp tác phát triển thành phố thông minh giá trị hơn 4 tỉ USD

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo ký kết hợp tác dự án hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài.
Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo ký kết hợp tác dự án hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài.
Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo ký kết hợp tác dự án hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài.
Lên top