Bình Dương sắp xây trung tâm thương mại 35 triệu USD

Tổng Công ty Becamex IDC đã đàm phán với Tập đoàn Central đến từ Thái Lan ký kết hợp tác đầu tư trung tâm thương mại tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Tổng Công ty Becamex IDC đã đàm phán với Tập đoàn Central đến từ Thái Lan ký kết hợp tác đầu tư trung tâm thương mại tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Tổng Công ty Becamex IDC đã đàm phán với Tập đoàn Central đến từ Thái Lan ký kết hợp tác đầu tư trung tâm thương mại tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top