Bình Dương đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh sau kiểm soát dịch bệnh

Tỉnh Bình Dương xây dựng đề án thành phố thông minh.
Tỉnh Bình Dương xây dựng đề án thành phố thông minh.
Tỉnh Bình Dương xây dựng đề án thành phố thông minh.
Lên top