BIDV tiếp tục giải cơn khát vốn cho khách hàng vay cá nhân

BIDV gia hạn thời gian triển khai các gói vay tín dụng ưu đãi đến hết 31.12.2018.
BIDV gia hạn thời gian triển khai các gói vay tín dụng ưu đãi đến hết 31.12.2018.
BIDV gia hạn thời gian triển khai các gói vay tín dụng ưu đãi đến hết 31.12.2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top