BIDV được vinh danh “Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất và giao dịch tốt nhất Việt Nam”