BIDV dành hơn 7 tỉ đồng ưu đãi cho khách hàng mới gửi tiền tiết kiệm

tin tức - sự kiệnBIDV dành hơn 7 tỉ đồng ưu đãi cho khách hàng mới gửi tiền tiết kiệm
tin tức - sự kiệnBIDV dành hơn 7 tỉ đồng ưu đãi cho khách hàng mới gửi tiền tiết kiệm
tin tức - sự kiệnBIDV dành hơn 7 tỉ đồng ưu đãi cho khách hàng mới gửi tiền tiết kiệm