BIC trao hơn 555 triệu đồng tiền bảo hiểm người vay vốn cho khách hàng tại Gia Lai

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, trao hơn 555 triệu đồng tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng Ngô Văn Hùng.
Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, trao hơn 555 triệu đồng tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng Ngô Văn Hùng.